ကမၻာႀကီးဆိုတဲ့ မပီမသကိစၥကို လူသားအျမင္သက္သက္အရ မပီမသ

ဇာတ္စင္ေပၚတြင္ကား ဖ႐ိုဖရဲ မပီမသ အခ်စ္ေက်းကၽြန္မ်ား ေဆးသားစုတ္ခ်က္
အိပ္ေမာက် ေသြးစုပ္ခံရသူလို မပီမသ စိတ္ရွည္လက္ရွည္
အာေခါင္ကြဲေနတာ ရွိရင္ ေအာ့အန္ရင္ ေသရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘာကိုသာ မက္ေမာေတာင့္တ မပီမသ
ေမာဟိုက္ေနတာ သနားပါတယ္ ပြတ္တိုက္ဖန္မ်ားတဲ့အတြက္ ပါးလ်ကုန္တဲ့ မပီမသ
လမ္းေလွ်ာက္လိႈက္ေလာင္ေနတဲ့ မီးတစ္စ လည္ေခ်ာင္းထဲက တစ္စံုတစ္ရာ မပီမသ အသံမ်ဳိးျမည္ၿပီး
တိမ္လည္း တိမ္မပီမသေတာ့တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြဆီ ဘယ္ေနရာကို ၾကည့္လိုက္ ၾကည့္လုိက္ မပီမသ
နားထင္ထဲမွာ မပီမသလားဆိုေတာ့ အနည္းငယ္လူးလြန္႔ကာ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဖိကုတ္ျခစ္
ညည္းသံ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔အတူ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီအရာေတြ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္တယ္ မပီမသ
က်ီးကန္းလို မည္းနက္ေအာ္ျမည္မွတ္တမ္းမ်ား မ်ဳိးစံုေရာေႏွာေနၿပီး တဆတ္ဆတ္တုန္ မပီမသ
တလြဲေတြလည္း ဗလံုးဗေထြး ဟာသမဟုတ္တဲ့ လူနာခုတင္ေပၚက ၾကယ္ကေလးေတြ
လေရာင္မႈိင္းေလး တစ္စေတြ႔ရတယ္ သားေကာင္႐ိႈက္သံ အသံမပီမသ မလွမပ
ႏႈတ္ဆက္ျမႇဳပ္ႏွံ သူ႔ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈ ႐ုန္းကန္ ေျခဟန္ လက္ဟန္ ဂ်စ္ ဂ်စ္
ထိုနတ်သမီး၏ မထူးဆန္းတဲ့ ကမၻာ ညခင္းမည္းမည္းထဲမွာ အေတာင္ပံက်ဳိး စ်ာပန
ရြတ္ေနတဲ့ သီခ်င္းသံေတြ ေတြ႔သမွ်၀င္တိုက္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေစာင့္မိတဲ့အတြက္
အမွားထဲမွာ ေရာက္သမွ်ကမၻာအတြက္ မပီမသ ဒီတိမ္းေစာင္းမႈ ဒီေပါက္ကြဲမႈ
ဒီပ်က္စီးေတာ့မွာလားဆိုတဲ့ ရနံ႔ ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္ခုန္ပါတယ္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ
ဆိုးဆိုးရြားရြားေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလဲ အဲဒါကို ဇစ္ပ္ပိတ္သကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ဳိး
ေခ်ာင္က်တဲ့ ကမၻာႀကီး ေခ်ာင္က် ဖ်ားေနေတာ့ ဘယ္သူမွ သူ႔တစ္ေယာက္တည္း
အလင္းေရာင္ရရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့တာပါပဲ စိုးရိမ္ပူပင္မႈစိတ္ေတြနဲ႔ ေသေသာသူ ၾကာရင္ ေမ့သတဲ့
သူ႔လည္း ၾကာရင္ ေမ့မွာပါပဲ မပီမသအသစ္မ်ား အထိတ္တလန္႔ မပီမသ
ဗံုးခ်ည္လာသူၾကား ေရာက္သလို ပိတ္မိေနတယ္ အိုကြာ မပီမသႀကီး

စိုးမင္းေအာင္
9:56 PM
24-Mar-13

လမ္းၫႊန္အေမွာင္

ဦးေႏွာက္ဒီဇိုင္းက်ီးေတြအာ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ စက္၀န္းေတြပတ္ လည္ကို ဆုပ္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြစီး
ရင္ကိုအုပ္ ေထာင့္မွာမီ ကြဲေအာင္ေအာ္ ေအးေအာင္လြင့္ က်ီးေတြအာ စက္၀န္းပတ္ ေျပးအရည္ေပ်ာ္
ေထာင္ကိုၾကည့္ ေခ်ာက္ကို ဆုပ္ အူကို မ်ဳိ စာကို ႐ိႈ႕ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ ဦးေႏွာက္ဒီဇိုင္းက်ီးေတြအာ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ စက္၀န္းေတြပတ္ လည္ကို ဆုပ္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြစီး
ရင္ကိုအုပ္ ေထာင့္မွာမီ ကြဲေအာင္ေအာ္ ေအးေအာင္လြင့္ က်ီးေတြအာ စက္၀န္းပတ္ ေျပးအရည္ေပ်ာ္
ေထာင္ကိုၾကည့္ ေခ်ာက္ကို ဆုပ္ အူကို မ်ဳိ စာကို ႐ိႈ႕ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ဦးေႏွာက္ဒီဇိုင္းက်ီးေတြအာ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ စက္၀န္းေတြပတ္ လည္ကို ဆုပ္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြစီး
ရင္ကိုအုပ္ ေထာင့္မွာမီ ကြဲေအာင္ေအာ္ ေအးေအာင္လြင့္ က်ီးေတြအာ စက္၀န္းပတ္ ေျပးအရည္ေပ်ာ္
ေထာင္ကိုၾကည့္ ေခ်ာက္ကို ဆုပ္ အူကို မ်ဳိ စာကို ႐ိႈ႕ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ဦးေႏွာက္ဒီဇိုင္းက်ီးေတြအာ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္ စက္၀န္းေတြပတ္ လည္ကို ဆုပ္ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြစီး
ရင္ကိုအုပ္ ေထာင့္မွာမီ ကြဲေအာင္ေအာ္ ေအးေအာင္လြင့္ က်ီးေတြအာ စက္၀န္းပတ္ ေျပးအရည္ေပ်ာ္
ေထာင္ကိုၾကည့္ ေခ်ာက္ကို ဆုပ္ အူကို မ်ဳိ စာကို ႐ိႈ႕ လကိုေကာက္ စာကိုမ်ဳိ မီးေတြပန္း ဓားကိုၾကည့္ အရည္ေပ်ာ္ေျပး
ၾကယ္ကို အူ အေငြ႔ေတြ ႐ႈိ႕ စိတ္ကို႐ႈိက္


(၁၁ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၃ - စမအ)
စုိးမင္းေအာင္

ေရာင္စံု... ေရာင္စုန္း... ေရာင္စံု... ေရာင္စုန္း

လြတ္လပ္မႈကို အာေခါင္ထဲက ေထြးခ်လုိက္ၿပီ မသိေတာ့ ခံလုိက္ရ အဲဒါေၾကာင့္ ပုရြက္ဆိတ္ကို ဆင္က ခ်ီ
ဥပမာကြာ ဘာျဖစ္ေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲ ငိုတဲ့ မ်က္ရည္ေတြ ေတြ႔လုိက္ရင္ စၾက၀ဠာမ်က္လံုး စုတ္ထြက္
ငါးေလးေတြ ကူးခတ္ အထဲကို အကုန္မႈတ္သြင္းလိုက္သလို စုပ္ယူလိုက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ခံစားမႈတက္လာၿပီ
မ်ဳိး႐ိုးဗီဇကို စစ္ ေ၀၀ါးေကြ႕ေကာက္ ပုလဲေတြ စာသားေတြ ဟိတ္ေျခလွမ္း တည့္တည့္ပြတ္ပါ ဒီေဂ်
မုန္႔ၾကြပ္ ဘာသေဘာလဲ နာရီ ဂ်ယ္လီတံုးေလးေတြ တုန္ တတုန္တုန္ တုန္ ခိုျဖဴ ေရထဲက အရိပ္
ၾကယ္တံခြန္ရဲ႕ အရွိန္ အ၀ါရဲ႕ အေရာင္ ေမ်ာက္လို အတိတ္ ေလးေထာင့္တိမ္ မီးပန္းခဲ ေျမပံု
ဘယ္ေရာက္သြားၿပီလဲ ျပာအျဖစ္ ရွိတယ္ေလ အျမင့္ရဲ႕ ျမင္ကြင္း ေရေအာက္ရဲ႕ အျမဳပ္
ဒိုင္ယာရီမ်က္၀န္း အသည္းႏိႈက္လက္ ခဲခံထားရတဲ့ ေျခ ပြင့္ေနတဲ့ ေခါင္း ပန္းေနတဲ့ ၾကယ္
ေအာက္က ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္က်သံ ၾကားရတယ္ (ယငရဲ႕ စကားတစ္ခြန္း) အိုကြာ ကမၻာႀကီး (ေရရြတ္သံတစ္ခု)
စီစီတီဗီ အကာနဲ႔ အကြယ္မရွိ ကုန္းထတဲ့ ေခ်ာ္ေပါက္ ထိပ္ဖူးရဲ႕ ဦး ကန္႔သတ္ခ်က္ရဲ႕ မ်ဥ္း
ေတာင္အရပ္လွည့္ထားတဲ့ ေဘာင္ ေျခေထာက္ကို လႈပ္မယ္ လႈပ္မယ္ မွန္ကို ၾကည့္
ငါးကို လႊတ္ အခ်စ္ကို ဖမ္း ဆုပ္ထားတဲ့ မိုးႀကိဳး ခ်ိန္းဘေရာင္ အခ်ဳိးအဆစ္ အေနၾကာ ၀ကၤပါ
ေကာင္းေသာ ေန႔ မေကာင္းေသာ ေန႔ အိပ္စက္ ထထိုင္ ပ်ံလႊား ဆန္႔တန္းရမည္ဟု
ေလမွာ ယိမ္းႏြဲ႕ ေ၀ဟင္မွာ ေငးစိုက္ ေျမျပင္မွာ လွန္အိပ္ထားတဲ့ အက ဦးထုပ္ခၽြတ္ခု
ႀကိတ္စက္နဲ႔ ႀကိတ္ ပါးလႊာအေရျပား ထက္ေသာ ခြဲစိတ္ဓား လူႀကီးမင္း ရြက္
ေရွးေရွးတုန္းက အားးးးးးးးး ရွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး စပါးေတာင္လို ပံု ေျမၾသဇာ
သူ႔ႏႈတ္ခမ္းက ဘဲငန္း ခၽြန္၍ သြယ္လ်စင္းလြန္းေသာ ႏွာေခါင္း စူး
က်ားေခ်ာင္းရာႀကီး က်ားႀကီး ေခ်ာင္းရာႀကီး ေလလို ရင္ကို ခြဲျပမယ္
မ်က္ႏွာမွာ ကပ္ေနတဲ့ အမာရြတ္ဖတ္ လက္ညႇဳိးေသနတ္ေတြက အပီ႐ိုး လိႈင္း
အမဂၤလာမဟုတ္ၾကရင္ေတာ့ မဂၤလာပါ မဂၤလာမအိပ္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့
မင္းရဲ႕ အသိဥာဏ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို မင္းတက္နင္းရက္တယ္ အခြံ
အသံထြက္ေစတဲ့ အသံေပါက္ေတြက အသံေထာင္ထြက္တယ္
စိုပါေစ သႀကၤန္ေရ ထင္ပါေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုန္ၾကမ္းယူဦးမလားႏွင့္ ကုန္ေခ်ာ
မိုးနဲ႔ ေျမျပင္ ေရျပင္ ေလျပင္ ေ၀ဟင္ အကုန္ေအးစက္
လႈပ္ ယမ္း ခါ လႈပ္ ယမ္း ခါ လႈပ္ ယမ္း ခါ လႈပ္ ယမ္း ခါ တြန္႔လိမ္
မိမိအျပင္အပကို မိမိေဆာင့္႐ုန္းကန္တြန္းထိုးခုန္ခ် ပြက္ထ
လွ်ပ္မ်ားစြာနဲ႔ဆိုရင္ ထန္းလက္ေလးေတာ့ ကာရမွာပဲ စီးေနၿပီ စီးက်ေနၿပီ
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစေသာ လမ္း ဖံုး ကာ သဲ သဲ မဲ မဲ နင္း

စိုးမင္းေအာင္
12:19 AM
20-Mar-2013

႐ူးႏွမ္းအေျပးကမၻာ

အမႈန္ငယ္ ငါနဲ႔ မင္းၾကားထဲမွာ သံခ်ပ္ေအာ္သံေတြနဲ႔ ျပန္လာမယ္
တစ္ၿမဳိ႕လံုးကို စိမ္းေနတဲ့ စိမ္းအမႈရဲ႕ ေဆးေသာက္လိုက္ဖို႔ရဲ႕ ေဆးထဲမွာ
ေရြ႕ေနတဲ့ အစက္ငါ အေျပာက္ထေနတယ္
ဘာကိုမွ အရသာ မေတြ႔ေအာင္ တစ္ခုခုအရသာ လွမ္းဆြဲမိတဲ့ အရသာ ေရာ္ ေသဆံုးျခင္း အ႐ူး
အ႐ုိးေတြကို ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္လိုက္တယ္ အားလံုးဟာ ႐ုတ္တရက္ေတြပဲ
ဘာမွ အခ်ဳိးမေျပဘူး ႐ုတ္တရက္ တံခါးဖြင့္တယ္ ေျပးတယ္
႐ုတ္တရက္ ျပင္းထန္တယ္ လြဲေခ်ာ္တယ္ တျခားၾကယ္စုေတြကို ေငးၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းမ်ား အၿမဲစဥ္းစားပါ
ဒါေပမဲ့ ၿဂိဳဟ္သားေတြ ခံစားဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ တံု႔ျပန္ပါ သရဲကားလား သရဲကားလား
၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးရဖို႔ လႈပ္ရွားၾကတယ္ ေျပး ေျပး - ေျပး
ဘာရဲ႕ ေျခရာမွန္း ဘယ္သူမွ မသိၾက ဘာမွ မေရရာ
အေ၀းဆံုးေရာက္ေအာင္ ဒီစီးဆင္းမႈရဲ႕ အေ၀းဆံုးေရာက္ေအာင္
ဘယ္လုိအေၾကာင္းမွ မရပ္တန္႔မိေစနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ထေျပးၿပီး ဆက္လက္မနားတမ္းေျပး
အရိပ္ေတြ လာလိမ့္မယ္ ေန႔ပက္လက္ႀကီးနဲ႔ ညအေသေမ်ာေနတဲ့ အရိပ္ေတြ မိမိေရွ႕ေမွာက္လာလိမ့္မယ္
ပိုေျပးရလိမ့္မယ္ ေနာက္ဆံုးအသက္လို ေျပးရလိမ့္မယ္ အမႈန္ငယ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အျပည့္အ၀မျပည့္စံုလာမီအထိ လူအျဖစ္ ငါတုိ႔ေျပး
မလြဲမေခ်ာ္ မနားတမ္းေျပး ရပ္မရအျဖစ္ေတြနဲ႔ပဲ
ဘယ္ေတာ့မွ နိဂံုးမသတ္ဘူး ငါ့ရဲ႕ ေဘးမွာ သဲသဲမဲမဲ ျပင္းထန္စြာ
8:32 PM 2/3/2013
စိုးမင္းေအာင္